Kim jesteśmy

Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie z siedzibą w Katowicach założone zostało 15.07.2005r.

Członkami stowarzyszenia są zarówno wybitni przedstawiciele medycyny jak i osoby nie związane zawodowo z medycyną lecz mające na co dzień kontakt z osobą chorą na Alzheimera.

Po załatwieniu spraw formalno-prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia od 1.01.2006r przystąpiliśmy do realizacji naszych działań statutowych.

Celem naszego stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz opiekunom osób chorych. Ponadto zadaniem stowarzyszenia jest organizowanie szkoleń i grup wsparcia dla opiekunów osób chorych.

Z obserwacji środowiska wynika, że chorzy z zespołami otępiennymi stwarzają problemy swoim najbliższym, którzy nie potrafią lub nie mogą objąć ich opieką.

Jednocześnie pragnę poinformować iż wszyscy założyciele jak i sympatycy stowarzyszenia działają jako wolontariusze.

/ Kazimierz Bigo - Prezes ŚSA /