Bezpłatne badania

 

BEZPŁATNE BADANIA DIAGNOZUJĄCE CHOROBĘ ALZHEIMERA

 

 

STOWARZYSZENIE ORAZ MIASTO KATOWICE ZORGANIZOWAŁY CZTERY BEZPŁATNE BADANIA DIAGNOZUJĄCE CHOROBĘ ALZHEIMERA.

DOTYCHCZAS ODBYŁY SIĘ TRZY BADANIA PODCZAS KTÓRYCH PRZEBADANO 260 OSÓB. CHĘTNYCH BYŁO KILKAKROTNIE WIĘCEJ.

 

 

29 MAJ 2009 r K A T O W I C E - B O G U C I C E

BARDZO DZIĘKUJEMY KS.PROBOSZCZOWI

MORCINKOWI ZA BEZINTERESOWNE

UDOSTĘPNIENIE SALEK CELEM

PRZEPROWADZENIA BADAŃ.

Bogucice - Wiceprezydent

Józef Kocurek pomagał

w organizacji badań

 

 

 

 

 

 

26 CZERWIEC 2009 r K A T O W I C E - P I O T R O W I C E

DZIĘKUJEMY KIEROWNICTWU DOMU KULTURY ”POŁUDNIĘ” ZA POMOC

W PRZEPROWADZENIU BADAŃ

K. Bigo i St. Michałowski
udzielają informacji
uczestnikom badań

 

 

Specjaliści Kliniki
przeprowadzający badania

 

 

19 WRZEŚNIA 2009 r KATOWICE – LIGOTA

 

BADANIA ODBYŁY SIĘ W CENTRALNYM SZPITALU KLINICZNYM W KATOWICACH-

LIGOCIE I ZORGANIZOWANE BYŁY W POŁĄCZENIU Z ŚWIATOWYM DNIEM

ALZHEIMEROWSKIM. DZIĘKUJEMY DYREKCJI SZPITALA ZA UDOSTĘPNIENIE

GABINETÓW LEKARSKICH CELEM PRZEPROWADZENIA BADAŃ. 

 

Neurolodzy przed badaniami

 

 

 

 

 

7 LISTOPADA 2009 r KATOWICE – GISZOWIEC

 

OSTATNIE Z SERII BADAŃ ODBĘDĄ SIĘ W ORATORIUM PRZY PARAFII ŚW. BARBARY W KATOWICACH –GISZOWCU.NASZĄ AKCJĘ WSPIERA I UDZIELA WSZELAKIEJ MOZLIWEJ POMOCY KS.IZYDOR HARAZIM