Z działalności Stowarzyszenia

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Z zaplanowanych działań kilka spraw udało się nam sfinalizować:

1. Wspólnie z Miastem Katowice zorganizowaliśmy serię czterech bezpłatnych badań diagnozujących na okoliczność choroby alzheimera.
Badania odbywają się na terenie różnych dzielnic Katowic.

2. Z okazji Światowego Dnia Alzheimera odbyły się
- w Polskim Radio Katowice - godzinna audycja w całości poświęcona tej chorobie.
- w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach – Ligocie przeprowadzono bezpłatne badania diagnozujące na okoliczność choroby alzheimera.

3. Rozprowadziliśmy darmowo wśród starszych mieszkańców naszego regionu 150 szt. glukometrów.

4. Specjaliści współdziałający z nami na bieżąco udzielali porad z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, rehabilitacji.

5. Kilkudziesięciu osobom naszego województwa pomogliśmy dotrzeć do specjalistów oraz uzyskać możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań neurologicznych.

6. Wydaliśmy nowy numer naszego biuletynu w którym nasi eksperci udzielają porad oraz dzielą się swoimi spostrzeżeniami na tematy o których sygnalizowaliście Państwo podczas naszych spotkań czy też telefonicznie lub listownie.

7. Podpisaliśmy z Urzędem Miasta Katowice umowę użyczenia nieruchomości wraz z budynkiem gdzie po remoncie mieścił się będzie Dom Dziennego Pobytu dla osób chorych, miejsce spotkań opiekunów, dyżury specjalistów oraz możliwość rekreacji.

8. Organizujemy spotkania z opiekunami osób chorych na które zapraszamy przedstawicieli różnych instytucji którzy udzielają porad i informacji.

9. Pozyskaliśmy nowych sympatyków z kręgów medycznych którzy zasilili grono naszych doradców

Kazimierz Bigo-prezes