Światowy Dzień Alzheimera

21 WRZEŚNIA

NASZE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ALZHEIMERA

TEGOROCZNY DZIEŃ ALZHEIMERA PRZEBIEGAŁ POD HASŁEM     „ WYGRAĆ Z CZASEM ”

 

Patronat nad obchodami światowego dnia alzheimera objęła Klinika Neurologii Wieku Podeszłego pana profesora Grzegorza Opali oraz Polskie Radio Katowice .

W rozgłośni Radia Katowice nadana została godzinna audycja /na żywo/ poświęcona w całości chorobie alzheimera.

W audycji udział wzięli przedstawiciele medycyny- pan profesor Grzegorz Opala oraz   pani doktor nauk medycznych Joanna Siuda.

O działalności stowarzyszenia oraz planach na przyszłość dzielił się z słuchaczami  prezes stowarzyszenia Kazimierz Bigo

W sposób wzruszający o opiece nad osobami chorymi oraz problemami z tym wynikającymi  mówił pan Stanisław.

Po zakończeniu audycji rozdzwoniły się telefony z pytaniami do gości audycji.

Dziękujemy Zarządowi rozgłośni Polskiego Radia Katowice za zrozumienie problematyki chorób osób wieku podeszłego .

Szczególne słowa podziękowania kierujemy na ręce pani redaktor Katarzyny Głuch oraz pani redaktor Małgorzaty Wożnikowskiej za wrażliwość na potrzeby chorych na alzheimera oraz ich opiekunów.