Zasady kierowania do DPS

ZASADY KIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby:

1/. samotne, w podeszłym wieku ( w szczególności powyżej 80 lat), których stan zdrowia może ulec nagłemu, gwałtownemu pogorszeniu.

2/. niepełnosprawne – upośledzone bądź zaburzone psychicznie, nad którymi opiekę sprawują rodzice w podeszłym wieku, rodzina, których stan zdrowia może ulec nagłemu, gwałtownemu pogorszeniu, pomimo możliwości zapewnienia doraźnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez gminę, są kierowane do domu pomocy społecznej.

 

Do skierowania do DPS poza kolejnością, w szczególności kwalifikowane są osoby:

1/. obłożnie chore, samotne, którym świadczone są usługi, a ich zakres jest niewystarczający,

2/. długotrwale przebywające w szpitalu (ze względów społecznych, które nie wymagają dalszego leczenia szpitalnego, a stan ich zdrowia nie pozwala na funkcjonowanie w środowisku przy zapewnieniu różnych form pomocy środowiskowej,

3/. którym kończy się sześciomiesięczny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i Opiekuńczo – Leczniczym, a z uwagi na stan zdrowia nie mogą funkcjonować w środowisku, nawet przy zapewnieniu różnych form pomocy środowiskowej,

4/. samotne stanowiące ze względu na stan zdrowia zagrożenie dla siebie i środowiska,

5/. posiadają decyzję kierującą do DPS, a stan zdrowia gwałtownie się pogorszył

6/. kombatanci.